نکاتی برای مدیریت ارتباط با مشتری شاکی در یک رستوران

دسته‌بندی نشده
مهارت های مدیریت ارتباط با مشتریان شاکی شاید یکی از کم هزینه ترین و البته پر سودترین روش هایی است که کسب و کار های هوشمند را حفظ می کند . اعتراض مشتری یک فرصت بزرگ برای بهبود در کسب و کار رستوران شماست ، به شرطی که روش ها و ساز و کارهای مناسب برای هدایت این شکایات وجود داشته باشد .زمانی بود که مشتریان به حداقل شرایط راضی بودند . امروزه به دلیل افزایش آگاهی های مشتریان در مورد حقوق خود و افزایش سطح توقعات ایشان ، با مشتریانی روبرو هستیم که انتظارات بالایی دارند . این انتظارات مشتریان با سطح زندگی و اجتماعی آن ها تغییر می کند. بنابراین توجه به این موضوع که رستوران شما در کجا قرار گرفته است برای پیش بینی و تعیین سطح…
ادامه مطلب